نخستین تولید خودرو مشترک ایران و جمهوری آذربایجان به روسیه صادر می‌شود - کاف نیوز