نجات 8 کوهنورد گرفتار در برف و کولاک در ارتفاعات ورزقان - کاف نیوز