نتایج مثبت آزمایش ۲داروی طب سنتی کرونا در آذربایجانشرقی - کاف نیوز