نامه گلایه آمیز تعدادی از هنرمندان تبریز به رئیس جمهوری - کاف نیوز