میانگین سنی مبتلایان و فوت شدگان کرونا در آذربایجان شرقی - کاف نیوز