میانگین بارش در آذربایجان شرقی 59 درصد افزایش یافت - کاف نیوز