میانگین بارش در آذربایجان‌شرقی 26.3 درصد افزایش یافت - کاف نیوز