موج بارشی، آخر هفته آذربایجان شرقی را فرا می‌گیرد - کاف نیوز