موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات محکومان/ جزئیات و چگونگی نحوه اجرای عفو و تخفیف مجازاتها اعلام شد - کاف نیوز