مناقشه قره باغ و راه حل مسالمت آمیز / نه «جنگ برای جنگ»؛ نه «مذاکره برای مذاکره» - کاف نیوز