ملخ‌های موجود در آذربایجان ربطی به تهاجم ملخ‌ها به جنوب کشور ندارند - کاف نیوز