معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد - کاف نیوز