معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد - کاف نیوز