مصدوم شدن ۶ نفر در آتش سوزی کشتارگاه مرغ در تبریز - کاف نیوز