مس سونگون یک سر و گردن از دیگر تیم ها بالاتر است - کاف نیوز