مرگ 80 نفر در اثر سوختگی در آذربایجان شرقی - کاف نیوز