مرکز همایش های بین المللی تبریز پروژه‌ی ماندگار صادق نجفی برای شهر تبریز به بهره برداری می رسد. - کاف نیوز