مرغداران واکسیناسیون طیور را جدی بگیرند؛ آنفلوانزا در کمین است - کاف نیوز