مردم «کجاباد» از مسائل زیست محیطی به شدت ناراحت هستند/با شکایت از یک خبرنگار مشکلمان حل نمی‌شود - کاف نیوز