مردم در ادارات احساس بیگانگی می‌کنند/ مسوولان به میان مردم بیایند و خوشرویی را فراموش نکنند/نماینده نباید منافع مردم را فدای منافع خود کند - کاف نیوز