مردم آذربایجان شرقی بیش از ۷ میلیارد ریال در جشن رمضان کمک کردند - کاف نیوز