مدیر سازمان جهانی بهداشت: آمریکا با تعلیق برخی از تحریم‌های ایران موافقت کرد - کاف نیوز