مدیرکل راه آهن آذربایجان: پارسال بیش از 2.3 میلیون مسافر جابجا شد - کاف نیوز