مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی: پوشش شبکه گازرسانی استان ۹۹ درصد است - کاف نیوز