محققان دانشگاه تبریز پلیمر پلی‌استایرن دیرسوز تولید کردند - کاف نیوز