مجوز 160 اقامتگاه بوم گردی در آذربایجان شرقی صادر شد - کاف نیوز