مبارزی که خون داد ولی وطن نفروخت/ آزادمردی که یک تنه به مبارزه با استعمار انگلیس برخاست! - کاف نیوز