قیمت دلار همچنان در حال کاهش/ افزایش فروشندگان دلار خانگی در بازار - کاف نیوز