قیمت خودروهای داخلی در بازار در 10 آبان ماه - کاف نیوز