قیمت انواع خودرو در بازار امروز 22 خرداد / کاهش میلیونی قیمت خودروها ادامه دارد - کاف نیوز