قاتل خاموش جان ۱۷ نفر را در آذربایجان شرقی گرفت - کاف نیوز