فیفا شکایت ذوب‌آهن علیه بازیکن تراکتور را رد کرد - کاف نیوز