فوری/ کانال ویژه مالی اروپا با ایران رسما راه اندازی شد/ ظریف: آماده تعامل سازنده با اروپا هستیم - کاف نیوز