فوری/ مسمومیت 230 نفر و مرگ 20 نفر بر اثر مصرف الکل در آذربایجان شرقی - کاف نیوز