فوت 670 نفر بر اثر سوانح رانندگی در جاده‌های استان - کاف نیوز