فوت پرستار بیمارستان شهید مدنی تبریز بر اثر ابتلا به کرونا - کاف نیوز