فوتی‌های کرونا در تبریز چگونه دفن می‌شوند؟ - کاف نیوز