فعالیت 5000 هیات شاه‌حسین‌گو در ایام محرم در تبریز - کاف نیوز