فرمانده سپاه‌ عاشورا: نتیجه مقاومت در شرایط سخت پیروزی است - کاف نیوز