فرماندار تبریز: دستگاه های اجرایی تابستانی پرنشاط برای گردشگران بسازند - کاف نیوز