عملیات عمرانی در مترو تبریز به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است - کاف نیوز