عملیات سریع امدادی آتش نشانان برای رها سازی مرد جوان - کاف نیوز