علایم آلرژی فصلی متفاوت از بیماری کرونا است - کاف نیوز