عضو فراکسیون جوانان: تمام فدراسیون‌های ورزشی اعم از فدراسیون‌ فوتبال شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شوند/هیچ استثنایی وجود ندارد - کاف نیوز