عامل اصلی عدم ورود سامانه‌های بارشی به حوزه دریاچه ارومیه چیست ؟ - کاف نیوز