طرح ویژه نظارتی بازار یلدای آذربایجان شرقی اجرا می شود - کاف نیوز