طرح توسعه و بهسازی اپرون فرودگاه تبریز به بهره‌برداری رسید - کاف نیوز