طرح بازآفرینی شهری با 380 میلیارد ريال اعتبار در 9 شهر استان اجرا می‌شود - کاف نیوز