صنعت لوازم خانگی آذربایجان شرقی از 3 واحد به 149 واحد رسید - کاف نیوز