صادرات غیرنفتی کشور به ۳۰ میلیارد دلار رسیده است - کاف نیوز